ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Θέμα:  «Δράση για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και την Επιλογή προϊσταμένων στο Ελληνικό Δημόσιο»

Στα πλαίσια της επιστημονικής λειτουργίας του συλλόγου μας και της ανάγκης για συμμετοχή των Δημοσίων υπαλλήλων στο γενικό διάλογο για το ελληνικό Κράτος, θα διαμορφωθεί μία πρόταση από τα μέλη του συλλόγου μας, για την Αξιολόγηση και την Επιλογή προϊσταμένων. Με απόφαση του 7ου Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών των Δημοσίων Υπαλλήλων αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα site – φόρουμ, το οποίο θα φιλοξενήσει προτάσεις, σκέψεις, θέσεις από εσάς,  οι οποίες πιστεύουμε ότι θα διέπονται από την προσωπική σας εμπειρία και τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οι τοποθετήσεις θα αναρτώνται στο site – φόρουμ και θα είναι σε κοινή χρήση μόνο από τα μέλη του συλλόγου. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα είναι:
Κυριακή 13/07/2014: Ξεκίνημα λειτουργίας site – φόρουμ. Αποστολή τοποθετήσεων μελών. 
Κυριακή 24:00 27/07/2014: Τέλος αποστολής τοποθετήσεων μελών.
Πρώτο 15νθήμερο Αυγούστου: Συγκρότηση επιτροπής και οργάνωση σε μία πρόταση για την Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων και Επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο.
Δεύτερο 15νθήμερο Αυγούστου: Ξεκίνημα δημοσιοποίησης της πρότασης του συλλόγου μας,  μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής σε ΜΜΕ, φόρουμ διαλόγου και διοργάνωση ημερίδας.  
Υπεύθυνος της δράσης ορίζεται η Σταυρούλα Αγρίου, ως εισηγήτρια στο Δ.Σ. της συγκεκριμένης δράσης. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα e-mail μας ή στα τηλέφωνά μας.Πρόεδρος ΜΕ.ΔΗ.Δ.                                                                                      Γραμματέας ΜΕ.ΔΗ.Δ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ                                                                     Σταυρούλα Αγρίου 

1 σχόλιο: