ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΜΕ.ΔΗ.Δ.)
Απόφοιτοι και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

-         Καταστατικό ΜΕ.ΔΗ.Δ.: 01/03/2007
(Πρωτοδικείο Τρίπολης)


-δεξαμενή σκέψης
                       -  γόνιμο συνομιλητή
                                                   - διεθνή επιστημονικά δίκτυα


Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

(Κείμενο – πρόταση του Πρόεδρου Άκη Χουζούρη προς το Δ.Σ. και τα μέλη των ΜΕ.ΔΗ.Δ.)


Πρόλογος

Δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη μεθολογία συγγραφής Στρατηγικού Σχεδιασμού ή δημιουργίας «εταιρικής ταυτότητας»,αν και ίσως θα ήταν πιο επιστημονικά σωστό. Όμως για να αποφύγω τις «επιστημονικές» παρατηρήσεις και για να εκφραστώ καλύτερα και πιο «προσωπικά», ακολουθώ περισσότερο μία απλή μεθολογική σειρά, χωρίς να επιμένω και πολύ σ’ αυτήν. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι οι ιδέες και οι προτάσεις όλων μας, αν είναι υλοποιήσιμες και πώς θα τις εφαρμόσουμε. Και επειδή μερικοί από εμάς είχαμε τη χαρά να είμαστε πιο κοντά στους ΜΕ.ΔΗ.Δ. μάλλον συλλάβαμε πιο εύκολα τα παρακάτω. Ας αρχίσω λοιπόν...
Οι ΜΕ.ΔΗ.Δ. ως οργάνωση ανήκουν στο χώρο της κοινωνίας πολιτών ή στον τρίτο χώρο ανάμεσα στο Δημόσιο τομέα και στην Αγορά. Παρόλο που οι περισσότεροι προερχόμαστε από το Δημόσιο τομέα ο σκοπός, οι στόχοι μας και οι εφαρμογές μας εστιάζονται περισσότερο σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σωματεία, ινστιτούτα και συλλόγους παρά σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε συνδικαλιστικές ή σε επιμελητηριακές ενώσεις. Αυτή η αποσαφήνιση απορρέει από το καταστατικό μας, τις επιδιώξεις μας και το όραμά μας, όπως θα διευκρινιστεί παρακάτω. Θεωρώ οτι ο χώρος της κοινωνίας πολιτών θα είναι προνομιακός και θα αναπτυχθεί ραγδαία. Διευκρινίζω οτι δεν έχουμε καμία σχέση με σωματεία σφραγίδες, με προσωποπαγή σωματεία ή ΜΚΟ που λυμαίνονται κοινοτικά κονδύλια.
Μετά την παραπάνω αποσαφήνιση πιστεύω οτι οι καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν γύρω μας, θα μας δώσουν την απαιτούμενη ώθηση για το όραμά μας. Πιστεύω οτι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι μία τέτοια προσπάθεια ανθρώπων που οραματίζονται και προχωρούν, υλοποιούν και παράγουν. Από την άλλη μεριά Ινστιτούτα όπως το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, είναι προσπάθειες καθιέρωσης και εδραίωσης. Ό,τι και αν πουν ή προτείνουν ο σεβασμός, η γνώμη και η παρέμβασή τους στα κοινά είναι πολύ σημαντική. Επιτρέψτε μου να σας φέρω δύο ακόμα παραδείγματα. Ο περιηγητής του διαδικτύου Mozilla και η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ είναι δύο δράσεις ένωσης προσώπων είτε μη κερδοσκοπικού είτε συνεταιριστικού χαρακτήρα, που οραματίζονται και υλοποιούν. Είχαν το όραμα όμως.    

Το όραμα

«Η ανάδειξη της Εταιρίας σε δεξαμενή σκέψης για τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα, σε γόνιμο συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας και σε ενεργό συμμέτοχο σε αντίστοιχα διεθνή επιστημονικά δίκτυα»

Το όραμά μας, όπως αποτυπώνεται από το 2007, στο καταστατικό μας είναι το παραπάνω. Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
1)      Δεξαμενή σκέψης για τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα.
2)      Γόνιμο συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας
3)      Ενεργό συμμέτοχο σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα.
Αυτοί οι παραπάνω τρεις άξονες καθορίζουν τη στρατηγική μας, τους επιμέρους στόχους μας και τα προγράμματα δράσης μας. Σε κάθε έναν άξονα μπορούν να γραφτούν πάρα πολλά πράγματα, να συγκρουστούμε, να ακούσουμε, να επιβάλλουμε. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι οτι παλεύουμε σ’ αυτούς τους τρεις χώρους. Προσπαθούμε να αναλύσουμε, να δείξουμε, να συμβουλεύσουμε και προπάντων να ερευνήσουμε σύμφωνα πάντα σε τις γνώσεις και τις αρχές που μάθαμε στο Μεταπτυχιακό μας.
Η εσωτερική σύγκρουση ιδεών θα εμπεριέχει τα στοιχεία της Πολιτικής, των σχολών σκέψης, των προσωπικών απόψεων. Χωρίς αυτά παύει θεωρώ η Διοικητική επιστήμη να ανήκει στις Κοινωνικές επιστήμες. Δεν πιστεύω οτι «Οι διαφορετικές μας απόψεις είναι το ζητούμενο σήμερα στο Διοικητικό φαινόμενο, αλλά στο πώς θα εργαστούμε να δημιουργήσουμε ένα Κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό για τους πολίτες του».
Η ανάγκη της συνεχούς αναδημιουργίας του Δημοσίου θα ακολουθεί το εκκρεμές της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και ελληνικής συγκυρίας. Αυτό δε σημαίνει οτι οι Μεταπτυχιακοί της Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορούν να υπηρετούν, να συμβουλεύουν και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία του. Η έλλειψη της παρουσίας μας είναι φανερή, από την παραγωγή νόμων μέχρι τις επικρατούσες απόψεις και νοοτροπίες που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες. Καιρός για δράση.
  
Η Στρατηγική
(5ετή)

Σε πέντε χρόνια από σήμερα η Ελλάδα μπορεί να έχει ακόμα οικονομική κρίση ή η Ευρώπη να έχει περισσότερα από ένα νομίσματα. Το σίγουρο είναι οτι θα έχει Κράτος. Ίσως αν έχει Κράτος να βγει πιο εύκολα από την οικονομική κρίση και να συμμετέχει πιο ενεργά στα ευρωπαϊκά σχέδια του μέλλοντος.
Έχει όμως ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου που σε πολλές περιπτώσεις ανασχεδιάζει, χρηματοδοτεί και διαμορφώνει το Δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Επίσης η ψήφιση νέων Νόμων από επείγουσες ρυθμίσεις μεσοπρόθεσμων πλαισίων 3τούς διάρκειας, έως τροπολογιών που αλλάζουν νόμους – πλαίσιο, επηρρεάζουν το Δημόσιο Υπάλληλο φυσικά.
Η δική μας στρατηγική έχει να κάνει με την προώθηση των Μεταπτυχιακών Δημόσιας Διοίκησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, από τα υπουργεία μέχρι τις υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προώθηση περιλαμβάνει την προβολή του μεταπτυχιακού, των αρχών σκέψης της διοικητικής επιστήμης, της υποστήριξης δράσεων με συνεργασία των Δημόσεων φορέων, η παρέμβαση σε κακές πρακτικές, η εσωτερική οργάνωση όλο και περισσοτέρων μεταπτυχιακών στους ΜΕ.ΔΗ.Δ. Η στρατηγική της προώθησης των ΜΕ.ΔΗ.Δ. θα υλοποιηθεί μέσα από το ήδη εκτεταμένο δίκτυο ανθρώπων και δημοσίων σχέσεων των φοιτητών, αποφοίτων, των καθηγητών και άλλων Δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται καθημερινά σε όλον το κορμό της Δημόσιας Διοίκησης. Η επαφή, η συζήτηση, η διαβούλευση διοικητικών θεμάτων θα γεννήσει προγράμματα και δράσεις για να υλοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς. Αυτά μπορεί να είναι από την απλή συμβουλή σε έναν Δήμαρχο «Πώς θα δημιουργήσει αποτελεσματικό Πρωτόκολλο» μέχρι και να συνδιαμορφώσουμε τον επόμενο «Καλλικράτη» στην Ελληνική Βουλή.
  

Σχέδια Δράσης
(ετήσια ή τριετή)

Παρακάτω σας αναφέρω μερικά σχέδια δράσης, τα οποία θα κατατεθούν στη Γενική Συνέλευση του 2014 και θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ψηφιστούν. Κάθε σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει ομάδα εργασίας με α)υπεύθυνο υλοποίησης και β)υπεύθυνο επαναξιολόγησης του σχεδίου.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ:
1)      Δημιουργία ιστοσελίδας «Χαρτογράφησης Ελληνικού Δημόσιου τομέα»
2)      Δημιουργία υπηρεσίας φιλοξενίας μελετών και πρακτικών Δημόσιου τομέα.
3)      Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για φιλοξενία και επιμόρφωση σε ευρωπαϊκή χώρα μελών μας.
4)      Συνεργασία με Δήμους της Ελλάδας για επίλυση διοικητικού προβλήματος.
5)      Αμισθί σύμβουλοι σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για τη νέα προγραμματική περίοδο.
6)      Υλοποίηση έρευνας σε Διοικητικό θέμα για την Ελληνική Διοίκηση.
7)      Συμμετοχή με ερευνητικό πρόγραμμα με Πανεπιστήμια ή Ινστιτούτα.
8)      Λειτουργία επιστημονικού περιοδικού Δημόσιας Διοίκησης.
9)      Δημιουργία επιμορφωτικού προγράμματος για τη Δημόσια Διοίκηση.
10)  Συνεργασία με Ευρωπαϊκό φορέα προγράμματος για τη Διοίκηση.
11)  Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ημερίδας ή ημερίδων ή Συνεδρίου Διοικητικού θέματος.
Τα σχέδια δράσης υπηρετούν το όραμά μας και τη στρατηγική μας. Ο βαθμός επαρκούς υλοποίησής του και η επικοινωνιακή του διάχυση, είναι τα στοιχεία που θα προωθήσουμε τους στόχους μας αργά ή γρήγορα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ:
-          Η Επιστημονική επάρκεια. (Υπάρχει)
-          Η πληροφορία «βέλτιστων πρακτικών» και δικτύου ενημέρωσης από Δημοσίους υπαλλήλους. (Υπάρχει)
-          Η Λογιστική, νομική και καταστατική κάλυψη των δράσεων. (Υπάρχουν ΑΦΜ, Έδρα, καταστατικό).
-          Η Λειτουργία εσωτερικής επικοινωνίας μελών με: α) Ιστοσελίδα (Μέτρια έως κακή), β) e-mail (κακή επικοινωνία), γ) τηλέφωνα (δεν υπάρχει επικοινωνία), δ) Γραφεία (δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ).    
-          Η επικοινωνία και η διάχυση της ύπαρξης των Μεταπτυχιακών Δημόσιας Διοίκησης (Μικρή κάλυψη: 5 επιστολές σε Δημάρχους της Αρκαδίας, 1 Δελτίο τύπου το 2014, μία συνέντευξη σε τηλεοράσεις της Πελοποννήσου, 1 ραντεβού με Δήμαρχο Β. Κυνουρίας).
-          Οικονομικοί Πόροι ΜΕ.ΔΗ.Δ. (Ανύπαρκτοι. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες με τα μέλη και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης)
-          Επικοινωνιακοί Πόροι (Δημιουργία 2 blog ερασιτεχνικής φύσης)
-          Συχνή επαφή Δ.Σ. και μελών ΜΕ.ΔΗ.Δ. (Ανύπαρκτη)
-          Ημερίδες (καμία ημερίδα ή εκδήλωση)
-          Συμμετοχή σε ημερίδες ή δράσεις φορέων (Ανύπαρκτη)
-          Συμμετοχή σε δημόσιο διάλογο ή παρουσία σε ΜΜΕ (Ανύπαρκτη)

Πού βρισκόμαστε

Σας παραθέτω το κείμενο e-mail που σας στέλθηκε στα μέσα Οκτωβρίου:
«Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω οτι οι ΜΕ.ΔΗ.Δ. έχουν πλέον έδρα και ΑΦΜ. 
Από τον Ιούλιο και μετά έχουμε υλοποιήσει τα παρακάτω:
1) Δημιουργία blog με δράσεις για το 2014. 
2) Δημιουργία Προφίλ των ΜΕ.ΔΗ.Δ. και γνωστοποίηση στους 5 Δημάρχους της Αρκαδίας για συνεργασία. 
3) Δημιουργία Προφίλ των ΜΕ.ΔΗ.Δ. και γνωστοποίηση στη Διοίκηση του τμήματος, του Μεταπτυχιακού και της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Έχει γίνει ήδη αίτημα για άτυπη έδρα στο χώρο του Οικονομικού στην Τρίπολη. 
4) Πραγματοποιήθηκε επαφή Δημάρχου Β. Κυνουρίας και Προέδρου ΜΕ.ΔΗ.Δ. για συνεργασία και βοήθεια εκ μέρους μας. 
5) Έγινε συνάντηση για ενημέρωση με τους νέους φοιτητές του 2014 του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 
Από τα παραπάνω προκύπτουν οι άμεσοι στόχοι μας:
1) Η επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους Δημάρχους ειδικά στην Πελοπόννησο. Η επαφή γίνεται πρώτα από τα μέλη που ζουν στους αντίστοιχους Δήμους ή κάνουν την επαφή και καθίστανται αυτομάτως οι υπεύθυνοι των όποιων θεμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας. 
2) Η επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους Προϊσταμένους Δημόσιας Διοίκησης. Η επαφή γίνεται πρώτα από τα μέλη που εργάζονται στους αντίστοιχους χώρους Δημοσίου ή κάνουν την επαφή και καθίστανται αυτομάτως οι υπεύθυνοι των όποιων θεμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας.
- Εδώ θέλω να τονίσω οτι οι μέχρι τώρα επαφές μας δίνουν τα θέματα που απασχολούν όλους μας. Αξιολόγηση, σωστή αρχειοθέτηση, πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα...
3) Η συμμετοχή ως συνδιοργανωτές σε εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου. Ο υπεύθυνος επαφής καθίσταται και υπεύθυνος διεκπεραίωσης, παράστασης και εφαρμογής της εκδήλωσης. 
4) Η υλοποίηση της όποιας ιδέας (πρόταση και αξιολόγηση, εφαρμογή ευρωπαϊκού προγράμματος, ιδέα πραγματοποίησης ημερίδας) βαρύνει αυτόν που την καταθέτει πρώτα στο ΔΣ και μετά κοινοποιημένα σε όλα τα μέλη ΜΕ.ΔΗ.Δ. 
Στόχος των ΜΕ.ΔΗ.Δ. είναι να γίνουν χρήσιμοι για να επιλυθούν διοικητικά θέματα είτε λόγω εμπειρίας, είτε λόγω γνώσεων από βέλτιστες πρακτικές από άλλους Δημόσιους χώρους (πχ. ΟΤΑ) από εφαρμογή ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων και από τη συνέργεια του Δικτύου επαφών και ανθρώπων των ΜΕ.ΔΗ.Δ. 
Είμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο. Ο χρόνος μας είναι ελάχιστος. Νιώθουμε όμως οτι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού Κράτους. Οι ΜΕ.ΔΗ.Δ. για να είναι πρωταγωνιστές πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πράγμα. 'Οπως λέει και το καταστατικό μας μία "Δεξαμενή Δεδομένων" που να είναι ανοικτή και να χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση των Δημοσίων ενεργειών μας. Η Δεξαμενή δεδομένων να είναι στο διαδίκτυο και τα οφέλη της να καρπώνονται από όλους τους Δημόσιους υπαλλήλους και Λειτουργούς.»
Σε επαφή του Αντιπροέδρου των ΜΕΔΗΔ και του Προέδρου του Μεταπτυχιακού κλείστηκαν επιτέλους τα γραφεία που θα χρησιμοποιούμε στο οικονομικό τμήμα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρότεινα συγκεκριμένα τα εξής:
Α) Να στείλουμε επιστολή σε όλους τους Δημάρχους της Πελοποννήσου με υπεύθυνο επικοινωνίας το μέλος που ζει ή γνωρίζει το Δήμαρχο. Παρακαλώ θα ήθελα να μου στείλετε το Δήμο και το Δήμαρχο. (Επισημαίνουμε οτι στέλνουμε επιστολή της ύπαρξης των ΜΕ.ΔΗ.Δ. και των στόχων μας όπως εκφράζεται από το Καταστατικό. Επαναλαμβάνω όποιος γνωρίζει Προϊστάμενο, Αιρετό μέλος, υπηρεσία ή οργανισμό που πρέπει να στείλουμε επιστολή και να είναι υπεύθυνος επικοινωνίας να με ενημερώσει άμεσα.
Β) Να γίνει Γενική Συνέλευση στα Χριστούγεννα του 2014 ένα χρόνο μετά την 1η Γενική συνέλευση μετά το τέλος των δικαστικών διαδικασιών.
Γ) Να προετοιμάσετε δικές σας προτάσεις και σχόλια επί των παραπάνω.
Δ) Να δημιουργηθεί ημερίδα στα τέλη Νοεμβρίου ή Δεκέμβριο και να πάρει δημοσιότητα οι ΜΕ.ΔΗ.Δ. και να συζητηθεί ένα θέμα Διοικητικής ή άλλης φύσεως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είμαστε 28 μέλη - μεταπτυχιακοί. Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον άλλοι 23 μεταπτυχιακοί. Το πρόγραμμα έχει βγάλει πάνω από 200 μεταπτυχιακούς Δημόσιας Διοίκησης, που εργάζονται σε όλη τη χώρα και μερικοί στην Ευρώπη. Η κρίσιμη μάζα έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει και η σπίθα. Είναι ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε σ’ αυτό που αγαπάμε.

                                                        
Μεταπτυχιακοί Δημόσιας Διοίκησης                                             
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΜΕ.ΔΗ.Δ.)
ampm.uop                                                                    
Τρίπολη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών                              Προς:
Πληροφορίες:............................................
Τηλ. Επικοινωνίας:....................................

Συνεργασία ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Οι απόφοιτοι και οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί με νομική μορφή ως Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία από το 2008, εδώ και 6 χρόνια. Πρόσφατα είχαμε σημαντικές εσωτερικές διεργασίες και θέσαμε ορισμένους στόχους, που αποσκοπούν στην προσφορά στην Επιστήμη της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και ευρύτερα σε όλον τον κόσμο στη σημερινή εποχή της Παγκοσμιοποίησης.
Οι στόχοι της Αστικής μη κερδοσκοπικής μας εταιρίας είναι:
α. Η ανάδειξη της Εταιρίας σε δεξαμενή σκέψης για τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα, σε γόνιμο συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας και σε ενεργό συμμέτοχο σε αντίστοιχα διεθνή επιστημονικά δίκτυα. 
β. Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια λειτουργίας της Εταιρίας ως επιστημονική κοινότητα με δομή εσωτερικού δικτύου διαρκούς  έρευνας και συνεργασίας.
γ. Η επεξεργασία μιας δεξαμενής γνώσης, εμπειρίας και έρευνας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες διοικητικής επιστήμης.
Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. και με πολλούς φορείς της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Φάνηκε ότι η μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από έναν Δημόσιο χώρο στον άλλο προς επίλυση ενός διοικητικού προβλήματος είναι μία πολύ σημαντική μας συνεισφορά. Επίσης η ενημέρωση με τους άλλους ευρωπαϊκούς Δημόσιους φορείς και η συμμετοχή στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργήσει τη «δεξαμενή σκέψης», την ανοικτή πηγή δεδομένων που χρειάζεται ο Ελληνικός Δημόσιος τομέας. Η επιστολή αποσκοπεί να ξεκινήσει τη συνεργασία με το φορέα σας. Η συνεργασία μαζί μας θα έχει σημαντικά οφέλη για την προσπάθειά σας να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας.

Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου