ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Μεταπτυχιακοί Δημόσιας Διοίκησης (ΜΕ.ΔΗ.Δ.) θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση το Σάββατο  17/01/2015 και ώρα 10:30, στο Παλαιό Δημαρχείο της Τρίπολης λόγω τεχνικών δυσκολιών και όχι στις 26/12/2014. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Απολογισμός Δράσης 2014.
2.  Προγραμματισμός για τη νέα χρονιά.
3. Οργανωτικά θέματα.
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη (μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι)και να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού μας. Οι γενικοί στόχοι μας είναι:
α. Η δημιουργία δεξαμενής σκέψης για τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα, σε συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας και σε ενεργό συμμέτοχο σε αντίστοιχα διεθνή επιστημονικά δίκτυα. 
β. Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ως επιστημονική κοινότητα με δομή εσωτερικού δικτύου διαρκούς  έρευνας και συνεργασίας.
γ. Η προάσπιση και διεκδίκηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
δ. Η καλλιέργεια μιας φιλότητας μεταξύ των μελών με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της κοινής δράσης.
ε. Η συστηματική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την  ΑΔΕΔΥ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνή χώρο.
στ. Η επεξεργασία μιας δεξαμενής γνώσης, εμπειρίας και έρευνας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες διοικητικής επιστήμης.


Από το Δ.Σ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου