ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16


ΕΒΔΟΜΑΔΑ    ΔΕΥΤΕΡΑ   15:00-18:00 & 18.00-21.00 ΤΡΙΤΗ   15:00-18:00 & 18.00-21.00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1 5-Οκτ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 6-Οκτ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
2 12-Οκτ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 13-Οκτ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
3 19-Οκτ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 20-Οκτ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
4 26-Οκτ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 27-Οκτ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
5 2-Νοε Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 3-Νοε Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
6 9-Νοε Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 10-Νοε Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
7 16-Νοε Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 17-Νοε Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
8 23-Νοε Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 24-Νοε Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
9 30-Νοε Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 1-Δεκ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
10 7-Δεκ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 8-Δεκ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
11 14-Δεκ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 15-Δεκ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
12 21-Δεκ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 22-Δεκ Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
13 11-Ιαν Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φωτόπουλος, Αίθουσα Α1 12-Ιαν Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σκίντζη, Αίθουσα Α3 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3 Χρηματοοικονομική Διοικητική και Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αγγελίδης, Αίθουσα Α3
         
    4 ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   4 ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου