ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
Β. Το Σύστημα Αξιολόγησης
Γ. Τη Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων (βαθμολόγιο) και το Σύστημα Προαγωγών
Δ. Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12807 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου